LINE ID : JSKRECYCLE
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา สินค้าของเรา บริการของเรา เกร็ดความรู้ ติดต่อเรา
เกร็ดความรู้

ความรู้ทั่วไปเรื่องหม้อแปลง

      หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับถ่ายทอดกำลังงานไฟฟ้าจากแรงดันระดับหนึ่งไปยังอีกระดับหนึ่งอาจสูงขึ้นหรือต่ำลง การทำงานของหม้อแปลงอาศัยหลักการเหนี่ยวนำของขดลวดที่อยู่ในสนามแม่เหล็กที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หม้อแปลงที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นหม้อแปลง 3 เฟส ปกติแกนเหล็กจะต่อลงดิน ขดลวดแรงดันต่ำจะพันติดอยู่กับแกนเหล็ก ส่วนขดลวดแรงดันสูงจะพันอยู่รอบนอก (จะอยู่ห่างแกนเหล็กมากกว่าขดลวดแรงดันต่ำ) ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการฉนวน การฉนวนของหม้อแปลงปัจจุบัน เป็นการฉนวนผสมระหว่างน้ำมันหม้อแปลงกับกระดาษอัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ 3 ประการ คือ
      1. เพื่อเป็นฉนวนทางไฟฟ้าระหว่างรอบขดลวดและระหว่างชั้นขดลวด
      2. รับแรงกลจากน้ำหนักโครงสร้าง และแรงกลไดนามิคค์ที่เกิดจากการลัดวงจร
      3. เป็นตัวระบายความร้อน

      สารฉนวนอาจเสื่อมสภาพทางเคมีได้ แม้ว่าจะไม่ได้รับความเครียดสนามไฟฟ้าก็ตาม แต่ก็ยังมีโอกาสจะได้รับแรงดันเกินจากการทำงานของสวิตซ์ และแรงดันเกินจากฟ้าผ่า การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของฉนวนอาจเป็น ผลมาจากการแตกสลายของโครงสร้างในเนื้อสาร เช่น คาร์บอน ในเซลลูโลส หรือสารสังเคราะห์ เช่น กระดาษฉนวนเสียสภาพทางแรงกลภายใน 2-3 วัน ที่อุณหภูมิ 150 c° ถึงแม้ว่าจะไม่มีอากาศหรือความชื้น กระบวนการเสื่อมสภาพนี้ จะเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก ถ้าหากมีออกซิเจน และความชื้น

      ไม่มีสารฉนวนใดที่ปราศจากไอออนหรืออีกในหนึ่งก็คือ ไม่มีสารฉนวนใดที่มีความต้านทานเป็นอนันต์ ฉะนั้นเมื่อมีสนามไฟฟ้าจึงเป็นผลให้ มีกระแสรั่ว (leakage current) ไอออนเหล่านี้ อาจเกิดจากสารเจือปน หรือ เกิดไอออนไนเซชั่นภายในฉนวนเอง เมื่อไอออนมาถึงอิเลคโตรดอาจเกิดปฏิกิริยาทางเคมี ทำให้เกิดก๊าซขึ้น กระบวนการนี้จะมีผลเร็วขึ้นเมื่ออุณหภูมิขึ้น เป็นผลให้ฉนวนเสื่อมสภาพเร็วขึ้น

      หม้อแปลงแบบจุ่มน้ำมัน การฉนวนส่วนใหญ่ใช้กระดาษชุบน้ำมัน และกระดาษอัดแรง เนื่องจากขีดจำกัดของฉนวนประเภทนี้จะใช้กับอุณหภูมิได้ถึง 105 c° และเนื่องจากกระดาษสามารถดูดซึมความชื้นได้ง่ายจากบรรยากาศ ฉะนั้นการฉนวนประเภทนี้ จะต้องปลอดจากความชื้นในขณะใช้งาน น้ำมันหม้อแปลงทำหน้าที่เป็นฉนวนและระบายความร้อนโดยวนเวียนผ่านแกนเหล็กและขดลวด อุณหภูมิใช้งานอยู่ในช่วง -40 ถึง +50 c° ออกซิเดชั่น อาจเกิดขึ้นในน้ำมันได้ ถ้าหากน้ำมันสัมผัสกับออกซิเจนที่อุณหภูมิสูง ซึ่งจะเป็นผลให้เกิดหยดน้ำ กรด และตะกอน ก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีกัดกร่อนฉนวนกระดาษและโลหะ ส่วนตะกอนที่เกิดขึ้นจะทำให้การระบายความร้อนของขดลวดลดลง อุณหภูมิของน้ำมันจะสูงขึ้นจนแตกตัวออกเป็นไฮโดรเจน และก๊าซไฮโดรคาร์บอน ซึ่งนำไปสู่การระเบิดของหม้อแปลงได้ ซึ่งปัญหาต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วเราสามารถป้องกันและแก้ปัญหาได้โดยการตรวจวัดค่าความเป็นฉนวนของน้ำมันเป็นระยะๆ และอาจต้องกรองน้ำมันเพื่อขจัดสิ่งเจือปนทั้งหลายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีตามเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้ว หรือต้องมีการสับเปลี่ยนสารดูดความชื้น(Silicagel) ตามวาระอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

Menu Product ...
   » หม้อแปลงไฟฟ้า
   » อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
   » อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำ
   » เหล็กซิลิคอล
   » ทองแดง
   » ตู้คอนโทรล
ต้องการขาย ...
รายละเอียดสินค้า
ราคา
คุณ.
Tel.
รูป 1
รูป 2
รูป 3
* ใส่ตัวอักษรที่เห็นให้เหมือน ค่ะ
  
CallCenter
   หน้าแรก |  เกี่ยวกับเรา |  สินค้าของเรา |  บริการของเรา |  เกร็ดความรู้ |  ติดต่อเรา Copyright © 2008 jskrecycle.com All Rights Reserved.
Contact us jskrecycle@hotmail.com